Υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφορικής Αστρολάβος

Το Κέντρο Πληροφορικής Αστρολάβος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική απόκτηση γνώσεων από τους διδασκόμενους ως βασικό εφόδιο ζωής του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Το Κέντρο Πληροφορικής Αστρολάβος παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με τις Read more

Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά

Η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει στην έναρξή της! Η Πληροφορική αποτελεί αναπόσπαστο, πλέον, κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές όλων, σχεδόν, των τάξεων των σχολείων έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να εμβαθύνουν και να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στην πληροφορική και Read more