Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά

Η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει στην έναρξή της!
Η Πληροφορική αποτελεί αναπόσπαστο, πλέον, κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι μαθητές όλων, σχεδόν, των τάξεων των σχολείων έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να εμβαθύνουν
και να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στην πληροφορική και στους υπολογιστές που αναμφίβολα θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για το μέλλον.
Οι εγγραφές στο κέντρο μας θα γίνονται από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 μεταξύ 18:00 – 20:30.
Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023.