Υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφορικής Αστρολάβος

Το Κέντρο Πληροφορικής Αστρολάβος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική απόκτηση γνώσεων από τους διδασκόμενους ως βασικό εφόδιο ζωής του ανθρώπου του 21ου αιώνα.
Το Κέντρο Πληροφορικής Αστρολάβος παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας).
  • Προετοιμάζει με απόλυτη επιτυχία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο MS Office που απαιτούνται για θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
  • Παρέχει στους μαθητές την κατάλληλη υποστήριξη στα μαθήματα Πληροφορικής του σχολείου καθώς και βαθύτερη επαφή με την επιστήμη των υπολογιστών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Κέντρου ή να στείλουν email για περισσότερες πληροφορίες.
Εγγραφές σε ολιγομελή τμήματα ή και ατομικά (για όσους ενδιαφέρονται για πιστοποίηση) θα γίνονται από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.