Υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφορικής Αστρολάβος

Το Κέντρο Πληροφορικής Αστρολάβος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική απόκτηση γνώσεων από τους διδασκόμενους ως βασικό εφόδιο ζωής του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Το Κέντρο Πληροφορικής Αστρολάβος παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με τις Read more